شعبه مرکزی:

کاشان، چهاراه شاهد، خیابان جانبازان
031-55450042

شعبه ۱:

کاشان، بلوار مطهری، جنب رستوران جوان
  031-55546214

ارتباط با مدیرفروش:

09928095822